Czesne za rok szkolny obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia. Stawka czesnego podawana jest jako stawka roczna przeliczona na płatności 12-miesięczne.

Czesne obejmuje:

  • opłatę za obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
  • opiekę w ramach świetlicy,
  • zajęcia na basenie,
  • zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli placówki (z wyłączeniem zajęć w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju),
  • pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Czesne nie obejmuje kosztów wycieczek, spektakli teatralnych, muzycznych, zajęć dodatkowych prowadzonych przez instruktorów spoza grona nauczycieli placówki oraz kosztów obiadów.

Opłata roczna: 7200 zł (płatna w 12 ratach po 600 zł każda, do 5. dnia każdego miesiąca)

Jednorazowe wpisowe (płatne przy przyjęciu do szkoły): 800 zł

Cena jednego obiadu (zupa, drugie danie i kompot): 12 zł