Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020

Prowadzimy rekrutację ciągłą w Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL w ramach wolnych miejsc do klasy  I, II, III, IV, VII i VIII  Szkoły Podstawowej   i tak:

 1. Aby zapisać dziecko do szkoły należy wypełnić kartę zgłoszenia ucznia (dostępna poniżej) i złożyć ją w sekretariacie szkoły (codziennie 8:00 – 16:00) lub przesłać drogą mailową na adres e-mail szkoły.
 2. Po otrzymaniu karty zgłoszenia Dyrekcja Szkoły ustala z Rodzicami indywidualny termin spotkania w celu podpisania umowy o świadczenie usług w zakresie kształcenia.
 3. W każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00 w  Prywatnej Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL  trwają „otwarte drzwi szkoły”. Mają Państwo wówczas możliwość obejrzenia sal lekcyjnych  oraz wyposażenia szkoły a dyrekcja i pracownicy  Prywatnej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL są do państwa dyspozycji.

Serdecznie zapraszamy Rodziców oraz przyszłych uczniów naszej szkoły po wcześniejszym telefonicznym umówieniu wizyty.

Szczegółowych informacji udziela sekretariat szkoły pod numerem: 32/778 24 68.

Opłaty

Opłata uczniowska za dany rok szkolny obejmuje okres od 1 września do 31 sierpnia. Stawki opłat po nowelizacji 1 lipca na rok szkolny 2019/2020 wynoszą:

 • Opłata roczna za pierwsze dziecko: 9600 zł (płatna w 12 ratach po 800 zł każda)
 • Opłata roczna za drugie dziecko: 7600 zł (płatna w 12 ratach po 700 zł każda)
 • Jednorazowe wpisowe (płatne przy przyjęciu do szkoły): 800 zł

 Opłata uczniowska obejmuje:

 • opłatę za obowiązkowe zajęcia dydaktyczno-wychowawcze,
 • opiekę w ramach świetlicy,
 • zajęcia na basenie,
 • zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli placówki (z wyłączeniem zajęć w ramach Indywidualnej Ścieżki Rozwoju),
 • pomoc pedagogiczną.

Opłata uczniowska nie obejmuje:

 • kosztów wycieczek, spektakli teatralnych i muzycznych,
 • zajęć dodatkowych prowadzonych po godzinach  przez nauczycieli i instruktorów spoza placówki,
 • kosztów obiadów – cena jednego obiadu(zupa, drugie danie i kompot): 12 zł.

Dokumenty szkoły

Statut Prywatnej Szkoły Podstawowej DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie: statut

Karta zgłoszenia ucznia: karta zgłoszenia