Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana

pl. Salwatorianów 1  43-190 Mikołów

 tel. sekretariat:  32 778 24 68
 tel. dyrektor: +48 534 994 639
 tel. menadżer: +48 500 264 061

Godziny pracy:

szkoła: 7:00 – 17:00
sekretariat: 8:00 – 16:00