Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie

pl. Salwatorianów 1
43-190 Mikołów

 telefon:  32 778 24 68
e-mail: dualmikolow@gmail.com

Godziny pracy:

szkoła: 7:00 – 17:00
sekretariat: 8:00 – 16:00