„Indywidualna Ścieżka Rozwoju” to zintegrowany system odkrywania mocnych stron i talentów oraz wspierania ucznia poprzez dostosowaną pracę w relacji uczeń – nauczyciel.

Nasi nauczyciele doskonale kształtują w uczniach potrzebę pogłębiania wiedzy i umiejętności. Rozwijają kompetencje społeczne oraz pomagają w ustalaniu indywidualnej ścieżki rozwoju, którą realizujemy poprzez:

 • zachęcanie do realizacji indywidualnych i grupowych projektów,
 • dobór odpowiednich konkursów i olimpiad,
 • współpracę z rodzicami przy doborze odpowiednich zajęć fakultatywnych,
 • dobór zajęć dodatkowych zgodnie z indywidualnymi zdolnościami i predyspozycjami dziecka,
 • rozszerzanie zakresu materiału stosownie do zainteresowań i uzdolnień,
 • indywidualizację i różnicowanie nauczania w zależności od potrzeb uczniów,
 • wykorzystanie nowoczesnych technologii,
 • zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.

W naszej szkole Indywidualna Ścieżka Rozwoju realizowana jest w następujących obszarach:

Języki obce:

 • hiszpański,
 • francuski,
 • włoski.

Instrumenty:

 • gitara,
 • pianino,
 • keyboard,
 • skrzypce.

Zajęcia grupowe:

 • Szkoła Szachowa Młodych Umysłów,
 • Dziecięce Centrum Tańca „Majery”,
 • gromada zuchowa i drużyna harcerska,
 • projekt Cała Polska Liczy Dzieciom

Oferta dla uczniów ze specjalnymi potrzebami:

 • indywidualny program nauczania dla uczniów zdolnych,
 • zespół dydaktyczno-wyrównawczy,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • logopedia.