Uczniowie Duala z sukcesem biorą udział w wielu konkursach na poziomie miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i predyspozycjami.

 

Szkoła z Klasą 2.0 edycja 2015/2016 (tytuł szkoły eksperckiej) i 2016/2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – projekt, który otrzymał dofinansowanie

Fox – wyniki

kangur