Nasza szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa DUAL powstała w 2014 roku, początkowo w  Zespole Szkół Prywatnych DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie razem z Gimnazjum a po reformie oświaty w 2017 roku już samodzielnie jako Prywatna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi DUAL. Placówka jest szkołą niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej w myśl przepisów określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Szkoła od początku działalności ma swoją siedzibę w Mikołowie. Początkowo w budynku „salek katechetycznych”, aby w drugim roku działania przenieść się do generalnie wyremontowanego i dostosowanego na potrzeby działalności szkolnej budynku należącego do Liten Sp. z o.o. przy Placu Salwatorianów 1

Organem prowadzącym szkołę jest DUAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Budynek szkoły dysponuje 10 salami lekcyjnymi oraz pełnym zapleczem sanitarnym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych jak pozostała część budynku. Do dyspozycji szkoły pozostaje rozległy teren zielony będący dobrym miejscem zabaw i spędzania wolnego czasu a nawet prowadzenia lekcji w plenerze.