Nasza szkoła

Prywatna Szkoła Podstawowa powstała w 2014 roku, jako Zespół Szkół Prywatnych DUAL im. Ojca F. Jordana w Mikołowie. Placówka jest szkołą niepubliczną i posiada uprawnienia szkoły publicznej w myśl przepisów określonych w art. 7 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami.

Szkoła od początku działalności ma swoją siedzibę w Mikołowie przy pl. Salwatorianów 1 – początkowo na terenie „salek katechetycznych”, aby w drugim roku działania przenieść się do odnowionego budynku należącego do zakonu Salwatorianów.

Organem prowadzącym szkołę jest DUAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Śląski Kurator Oświaty w Katowicach.

Budynek szkoły dysponuje 10 salami lekcyjnymi wyposażonymi w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz edukacyjny, który pobudza w uczniach chęci do pogłębiania wiedzy i odkrywania świata.