Świetlica jest czynna codziennie
od 7:00 do 8:15 oraz od 14:45 do 17:00.

Świetlica szkolna obejmuje opiekę wychowawcy oraz szereg zajęć pozalekcyjnych.

 

 

Tutaj można zapoznać się z naszym regulaminem świetlicy