„Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do  przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego.”

Uczniom szkoły zapewniamy dwujęzyczny program nauczania z językiem angielskim.

 

Dlaczego właśnie dwujęzyczność?

 W naturalnej sytuacji określamy kogoś, że jest dwujęzyczny, gdy jednocześnie posługuje się swobodnie dwoma językami. Kształcenie dwujęzyczne sprawia, że język obcy służy do przyswajania czegoś więcej niż tylko jego samego, poznajemy również kulturę, obyczaje, itp.

Swobodne przyswajanie języka

Zajęcia są zaprojektowane w taki sposób, że uczniowie uczą się angielskiego w sposób bardzo swobodny. Nauczyciele tworzą bezpieczne, przyjazne, inspirujące środowisko, wśród znanych osób, w którym w bardzo łatwy i naturalny sposób przyswaja się język. Pedagodzy anglojęzyczni porozumiewają się z dziećmi po angielsku także poza lekcjami podczas innych spotkań, w czasie wycieczek szkolnych, na przerwach, na stołówce.

Nauczanie zintegrowane

Za pomocą języka angielskiego nauczamy nowych umiejętności, odkrywamy talenty dzieci, dostarczamy wiedzy; język jest narzędziem do poznania i komunikacji, a nie celem samym w sobie.

Pełne zanurzenie

Nauka odbywa się przy zaangażowaniu wszystkich zmysłów do nauki dla osiągnięcia najwyższej skuteczności zapamiętywania.

Język jako narzędzie poznania

Wychodzimy z założenia, że uczenie się języka to doświadczanie innego świata.

Nauczanie projektowe

Łączymy wiedzę z wielu dziedzin nauki w ramach grup projektowych prowadzonych w języku angielskim.

Najlepsza kadra nauczycieli

Wysoko wykwalifikowany zespół nauczycieli, który z entuzjazmem podchodzi do swojej pracy.

Wszystko we właściwym czasie

Sposób nauczania dostosowujemy do etapu rozwoju, na którym znajduje się dziecko.

Korzyści

Kształcenie dwujęzyczne daje uczniom wiele radości, można je nazwać przygodą edukacyjną pozwalającą na:

– wszechstronny rozwój osobowości oraz naukę otwartości na świat i ludzi, stosowanie języka obcego w szerokim zakresie oraz jako narzędzie do poznawania wiedzy z innych przedmiotów,

– kontynuację kształcenia w języku obcym nie tylko w Polsce ale i na całym świecie, co jest dodatkowym atutem tego kształcenia.

  • praktyczne

O tym, że dobrze jest być osobą dwujęzyczną, nie trzeba nikogo przekonywać. Niektóre korzyści z biegłego posługiwania się obcą mową są oczywiste. Szczególnie te praktyczne – dzięki znajomości dwóch (lub więcej) języków możemy zarabiać pieniądze, np. tłumacząc z jednego języka na drugi, czy pośrednicząc w różnego rodzaju wymianach np. handlowych, kulturalnych, politycznych, pomiędzy ludźmi mieszkającymi w różnych krajach. Ale aspekt praktyczny znajomości języków w żaden sposób nie wyczerpuje korzyści, jakie może nam dać dwujęzyczność.

  • duchowe

Znajomość dwóch języków, a co za tym idzie – dwóch kultur, może przydać nam także korzyści duchowych, wzbogacić nas wewnętrznie. Jak powiedział słynny niemiecki filozof Ludwik Wittgenstein, „granice mojego języka, wyznaczają granice mojego świata”. Oznacza to ni mniej ni więcej, tylko to, że znając tylko jeden język jesteśmy do pewnego stopnia zdeterminowani w patrzeniu na świat poprzez charakter tego języka – poznając inny język przesuwamy te granice czyniąc nasz świat większym i bardziej złożonym. O tym, że ten sam problem widziany przez pryzmat jednego języka może jawić się nam zupełnie inaczej, gdy patrzy się przez pryzmat innego, przekonuje nas w żartobliwy sposób Eva Hoffman, kanadyjska pisarka polskiego pochodzenia, która w swoich wspomnieniach, pt. „Zagubione w przekładzie”, wspomina, jak prowadziła monolog wewnętrzny na temat tego, czy powinna wyjść za mąż, czy nie. Wniosek z tych rozważań, był odmienny, w zależności od tego, czy myślała po polsku czy po angielsku.

  • poznawcze

Badania naukowe przeprowadzone w ostatnich latach wskazują, że dwujęzyczność może przynieść także szereg korzyści poznawczych. Dzieci, które znają dwa języki, prędzej zyskują tzw. metaświadomość językową. Dzięki tej świadomości będą mogły w sposób bardziej świadomy, czyli szybszy i bardziej skuteczny uczyć się kolejnych języków. Dodatkowymi korzyściami, jakie zaobserwowano u dzieci dwujęzycznych, jest wyższy niż u ich jednojęzycznych rówieśników, poziom myślenia dywergencyjnego będącego podstawą twórczości, a także selektywnej uwagi pozwalającej wybrać z licznych sygnałów odchodzących do nas z otoczenia, te, które mają dla nas znaczenie.

Metoda CLIL

Content and Language Integrated Learning to system zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego, który zakłada jednoczesne przekazywanie treści z dziedziny nauczanych przedmiotów i elementów języka obcego (CLIL jest metodą rekomendowaną przez Komisję Europejską na rzecz promowania nauki języków obcych i różnorodności językowej, jest wiodącą metodą  nauczania języków w UE).

Nasza szkoła jest pierwszą szkołą wykorzystującą metodę CLIL w powiecie mikołowskim i jedną z nielicznych w województwie śląskim.