Nasza oferta edukacyjna obejmuje szereg elementów, zapewniających wszechstronny rozwój dziecka na wszystkich etapach edukacyjnych.

Uczęszczającym do naszych szkół uczniom pragniemy zapewnić najwyższy poziom nauczania realizowany w przyjaznej atmosferze i dzięki profesjonalnej opiece.

Naszym autem jest dwujęzyczny program nauczania, gdzie drugim językiem jest angielski. Realizujemy go w oparciu o system zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego. Został on przygotowany tak, aby mogły umożliwiał naukę zarówno dzieciom z minimalną znajomością języka angielskiego, jak i tym które wróciły z zagranicznej szkoły.

W celu realizacji tego założenia, kładziemy szczególny nacisk na:

 • bezpieczeństwo w wymiarze fizycznym i emocjonalnym,
 • kameralne zespoły klasowe (nie większe niż 16-osobowe oraz grupy językowe do 12 osób),
 • przestronne i słoneczne sale szkolne, szerokie korytarze, brak barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • rozległy, ogrodzony, zielony teren wokół szkoły, tak niezbędny dla zdrowego spędzania przerw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu,
 • przyjazną atmosferę – profesjonalna kadra pedagogiczna stwarza przyjazne środowisko dla osiągnięcia najlepszych i trwałych efektów nauczania,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • bogatą ofertę zajęć dodatkowych w ramach czesnego,
 • opiekę w ramach świetlicy szkolnej od godziny 7:00 do 17:00 (w tym zajęcia rozwijające zainteresowania),
 • edukację po powrocie do Polski, powrót do polskiego systemu edukacji,
 • możliwość realizacji obowiązku szkolnego poza szkołą poprzez tzw. nauczanie domowe,
 • indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia, m.in. zajęcia z gry na instrumencie (pianino, gitara, skrzypce), języki obce (język francuski, włoski), zespół taneczny, szachy dla zaawansowanych,
 • naukę drugiego języka obcego już od 4 klasy szkoły podstawowej,
 • wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu (tablice interaktywne, tablety, podręczniki w formie e-booków, multipodręczniki),
 • zwiększone ilości godzin na realizację programów nauczania z wybranych przedmiotów:

*zgodnie z nową reformą edukacyjną

**tylko w klasach dwujęzycznych, w pozostałych klasach realizowany jest w systemie 3 godzin tygodniowo