Oferta edukacyjna Dual-a to szereg elementów zapewniających wszechstronny rozwój dziecka.

Naszym uczniom zapewniamy najwyższy poziom nauczania realizowany w przyjaznej atmosferze z profesjonalną opieką.

 

Autem Dual-a jest nauka języka angielskiego z rozszerzonym programem nauczania. Realizujemy go w oparciu o system zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego, tak, aby umożliwiał naukę dzieciom z różnym poziomem zaawansowania.  Nie tylko język angielski jest naszym mocną stroną. Oto niektóre z nich:

 • bezpieczeństwo w wymiarze fizycznym i emocjonalnym,
 • kameralne 16-osobowe zespoły klasowe i grupy językowe do 12 osób,
 • przestronne, jasne sale szkolne oraz brak barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych,
 • ogrodzony, zielony teren wokół szkoły umożliwia miłe spędzanie przerw oraz prowadzenia zajęć ruchowych na świeżym powietrzu,
 • przyjazna atmosfera jaką stwarza profesjonalna kadra pedagogiczna dla osiągnięcia najlepszych i trwałych efektów nauczania,
 • pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 • bogata oferta zajęć dodatkowych w ramach czesnego,
 • opieka w ramach świetlicy szkolnej od godziny 7:00 do 17:00 (w tym zajęcia rozwijające zainteresowania),
 • łagodny powrót ucznia do polskiego systemu edukacji po pobycie za granicą,
 • indywidualna ścieżka rozwoju ucznia,
 • nauka drugiego języka obcego już od 4 klasy szkoły podstawowej,
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w nauczaniu,
 • zwiększone ilości godzin na realizację programów nauczania z wybranych przedmiotów:

*zgodnie z nową reformą edukacyjną

**tylko w klasach dwujęzycznych, w pozostałych klasach realizowany jest w systemie 3 godzin tygodniowo